top of page

Nedestruktivní testování

Potřebujete zjistit, zda příslušný dílec, výrobek nebo zařízení nemají defekt ve smyslu odchylky od normativních standardů?

A pokud defekt existuje, zjistit jeho povahu a přesné umístění?

Potřebujete odhadnout zbytkovou životnost dílce nebo riziko spojené s jeho dalším využíváním?


Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. 


 • Nabízíme nedestruktivní testování materiálu za pomoci metody vizuální, kapilární, magnetické práškové, ultrazvukové a metody vířivých proudů. 

 • Testujeme v našich vlastních zkušebních laboratořích, nabízíme ale také možnost zkoušky přímo na Vašem pracovišti.

 • NDT na Vašem pracovišti můžeme provádět sami, nebo Vás při něm rádi metodicky povedeme (ovládáme tzv. level 3 NDT).  

P1010184_edited.jpg

METODY NDT, KTERÉ V ZPJ NABÍZÍME

Vizuální

 • přímá vizuální inspekce klasickými postupy NDT

 • nepřímá vizuální inspekce videoskopem

Kapilární

Kapilární zkoušení neporézních kovových i nekovových součástí: 

 • přenosným kapilárním systémem

 • pevnou kapilární linkou - vysoký stupeň citlivosti dle SEA AMS 2644D o maximálním rozměru zkoušené samostatné součásti 500 x 500 x 500 mm a hmotnosti do 250 kg

Magnetická prášková

Magnetické zkoušení feromagnetických součástí: 

 • přenosným zařízením (ručním elektromagnetem)

 • olejovou fluorescenční suspenzí o maximální délce 2410 mm, průměru do 490 mm a hmotnosti do 200 kg

 • AC a FWDC zkušební proud do maximální hodnoty 5200A

 • demagnetizací s plynulou regulací frekvence demagnetizačního proudu

Metoda vířivých proudů

 • zkoušení elektricky vodivých součástí

Ultrazvuková

 • zkoušení součástí přístrojem Krautmer USM 25

Analýza složení kovových materiálů

 • zkoušení materiálů přístrojem Specrtoport CCD

 • analýza výboje elektrojsikrového zdroje v ochranné argonové atmosféře

 • vybavení pro slitiny Fe, Al, Cu a Mg

V případě zájmu kontaktujte

Jan PODOBSKÝ

+420 602 528 707

jan.podobsky@lompraha.cz

bottom of page