top of page

Povrchové úpravy kovů
(galvanovna)

Surface treatment of metals

Potřebujete ve výrobě konkrétní povrchovou úpravu, jste fanouškem veteránů a potřebujete pochromovat díly, nebo jste fanda historických zbraní, výrobce šperků a další?

Nabízíme širokou nabídku povrchových úprav kovů, které provádíme v naší vlastní galvanovně.

Kovový díl Vám nejen povrchově upravíme, ale rádi Vám ho také vyrobíme. 

Do you need a specific surface treatment, are you a fan of vintage cars and need to chrome parts or are you a fan of vintage weapons,

a jewelry maker etc.?​

We offer a wide range of metal surface treatments, which we carry out in our own galvanic workplace.

We will not only modify the surface of the metal part for you, but we are also able to manufacture the part.

P1010139_edited.jpg
P1010036_edited.jpg
P1010098_edited.jpg

Zinkování
(závěsové i hromadné)

Zinc plating

Max. rozměr/max. dimensions:

1300 x 700 x 500

Tvrdé chromování matné i brus (závěsové)

Hard chromium plating

Max. rozměr/max. dimensions:

2000 x 1200 x 600

Kadmiování
(závěsové i hromadné)

Cadmization

Max. rozměr/max. dimensions:

1300 x 700 x 500

P1010087_edited.jpg
P1010088_edited.jpg
P1010110_edited.jpg

Elektrolytické niklování matné i lesklé (závěsové)

Electrolytic nickel coating - matte and glossy

Max. rozměr/max. dimensions:

1300 x 300 x 500

Bezproudové niklování (závěsové)

Nickel coating

Max. rozměr/max. dimensions:

750 x 500 x 700

Pasivace nerezových ocelí

Passivation of stainless steel

Max. rozměr/max. dimensions:

400 x 360 x 180

P1010127_edited.jpg
P1010107_edited.jpg
P1010120_edited.jpg

Mědění alkalické + kyselé (závěsové i hromadné)

Copper coating

Max. rozměr/max. dimensions:

1300 x 700 x 550

Cínování

Tin plating

Max. rozměr/max. dimensions:

500 x 250 x 480

Stříbření

Silver plating

Max. rozměr/max. dimensions:

400 x 180 x 180

P1010080_edited.jpg
P1010113_edited.jpg
P1010060_edited.jpg

Anodická oxidace v kyselině chromové
(chromové eloxování)

Anodic oxidation in chromic acid

Max. rozměr/max. dimensions:

600 x 500 x 350

Anodická oxidace v kyselině sírové

Anodic oxidation in sulfuric acid

Max. rozměr/max. dimensions:

2000 x 850 x 500

Barevná anodická oxidace - modrý, červený, černý elox

Colored anodic oxidation - blue, red, black

Max. rozměr/max. dimensions:

600 x 500 x 350

P1010119_edited.jpg
P1010138_edited_edited.jpg
P1010210_edited.jpg

Úprava po anodické oxidaci na žluto

Treatment after anodic oxidation to yellow

Max. rozměr/max. dimensions:

1000 x 800 x 500

Černění oceli a litiny

Max. rozměr/max. dimensions:

650 x 600 x 700

Blackening of steel and cast iron

Fosfátování

Phosphating

Max. rozměr/max. dimensions:

1100 x 700 x 600

P1010039_edited.jpg
P1010064_edited.jpg
IMG-20211208-WA0007_edited.jpg

Manganofosfátování

Manganese phosphating

Max. rozměr/max. dimensions:

500 x 600 x 600

Elektrolytické odrezování a odstraňování okují

Electrolytic rust pickling

Max. rozměr/max. dimensions:

1300 x 700 x 600

Tryskací karusel

Jetting carousel

Max. rozměr/max. dimensions:

230 x 200

Povrchové úpravy provádíme v souladu s ČSN EN ISO 9001
All the surface treatment performed in accordance to ISO 9001.

Nevíte si rady, kterou z povrchových úprav zvolit? S našim zkušeným týmem vám rádi poradíme.
Don't know which of the surface treatments to choose? Our experienced team will be happy to advise you.

Nevíte, proč na povrchové úpravě kovového dílu vznikla konkrétní vada?
Příčinu vady zanalyzujeme a doporučíme Vám vhodné řešení.
Don't know why a specific defect occurred on the surface treatment of a metal part?
We will analyze the cause of the defect and recommend a suitable solution.

P1010060_edited.jpg
nerezová ocel

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky, koncipujte prosím objednávku následovně

 • specifikace konkrétního povlaku včetně tloušťky vrstvy

 • požadavek dodatečné úpravy (např. matný nebo lesklý povrch)

 • požadavky na tepelné zpracování před povrchovou úpravou nebo po ní (např. žíhání na odstranění pnutí, odvodíkování)

 • vymezení funkčního povrchu vyznačením na výkrese nebo poskytnutí vhodně označených vzorků

 • druh podkladového kovu – jde-li o ocel, potom údaj o pevnosti jako vodítka pro odvodíkování, údaj zda byl výrobek chemickotepelně zpracován

 • způsob přejímky – jaké zkoušky mají být provedeny na hotovém výrobku (postačuje-li např. změřit tloušťku povlaku)

 • informace pro kontrolu, případný požadavek k vytvoření atestu (COC)

 • označení místa s nevyhnutelnými vadami (stopa po závěsu při pokovování)

Se specifikací objednávky Vám rádi pomůžeme a poradíme. 

 • specification of a particular coating including layer thickness

 • request for additional treatment (e.g. matte or glossy surface)

 • heat treatment requirements before or after surface treatment 

 • delineation of the functional surface by marking on the drawing or providing marked samples

 • type of underlying metal – if it is steel, then strength data, data on whether the product has been chemically heat treated

 • method of acceptance – what tests are to be performed on the finished product

 • information for inspection, possible request to create a certificate

 • marking the place with inevitable defects

We will be happy to help and advise you with the specification of your order.

If you choose one of our surface treatments, please, prepare your order as follows

V případě zájmu kontaktujte

In case of interest, please, contact

 

Jan SOCHA

+420 602 528 426

jan.socha@lompraha.cz

Vít JENÍČEK

+420 296 505 340

vit.jenicek@lompraha.cz

bottom of page