top of page

Strojní obrábění

Soustružení a strojní broušení
 

Turning and machine grinding

Potřebujete pro své podnikání přesně obrobené díly? 

 

Nabízíme soustružení (vyvrtávání i soustružení na konvenčních i CNC strojích) a strojní broušení (zejména broušení hřídelí, pístnic apod.)

 

NOVĚ nabízíme také obrábění na špičkovém 5-osém obráběcím centru UMC-1000 od společnosti Haas Automation.

Nový stroj je charakteristický vysokou všestranností, produktivitou a zkrácením výrobních časů.

Díky němu Vám můžeme nabídnout také precizní obrábění velmi složitých dílů.

 

Ať už nás oslovíte s kusovou zakázkou nebo sériovou výrobou, rádi Vám pomůžeme.

 

  • Stačí dodat papírovou nebo elektronickou výkresovou dokumentaci. Pokud ji nemáte k dispozici, bez obav můžete dodat také jen vzor. ​

  • Dle Vašeho přání vyhotovíme protokol, osvědčení o kvalitě, prohlášení o shodě COC, OJK a další.

  • Díly a komponenty pro Vás nejen vyrobíme, ale v naší vlastní galvanovně Vám je rádi také povrchově upravíme. 

Do you need precision machined parts for your business?

 

We offer turning (boring and turning on conventional and CNC machines) and machine grinding (especially grinding of shafts, piston rods, etc.)

NEW We also offer machining on Haas Automation's UMC-1000 5-axis machining center. ​

The new machine is characterized by high versatility, productivity and reduced production times. ​

 

Thanks to it, we can also offer you precise machining of very complex parts.

 

Whether you contact us with a piece order or series production, we will be happy to help you.

  • You just need to supply paper or electronic drawing documentation. If you don't have it available, feel free to supply just the pattern.​

  • According to your wishes, we will prepare a protocol, quality certificate, COC, OJK conformity declaration and others.

  • We will not only manufacture parts and components for you, but we will also be happy to finish them for you in our own galvanic workplace.

P1010200_edited.jpg

Machining

V případě zájmu kontaktujte

Jan KULT

+420 702 209 969

jan.kult@lompraha.cz

In case of interest, please, contact

bottom of page