top of page

Výroba těsnění
Production of gasket

Poptáváte pro svůj projekt nebo produkt specifické těsnění?

Rádi Vám takové těsnění vyrobíme, a to v jakémkoliv stupni složitosti.

  • Vyrábíme těsnění z gumy, klingeritu, teflonu i filcu. 

  • Postačí, když nám dodáte výkresovou dokumentaci.

  • Pokud ji nemáte k dispozici, stačí dodat i jen vzor.

Do you need a specific gasket for your project or product?
We will be happy to make such a gasket for you, in any degree of complexity.

  • We make gasket from rubber, clingerite, teflon or felt.

  • We are able to manufacture the gasket for you using the drawing documentation or a pattern.

P1010215_edited.jpg

Minimální velikost
30 x 30 mm

Maximální velikost

800 x 800 mm

Minimum dimensions
30 x 30 mm

Maximum dismensions
800 x 800 mm

Vyřezáváme na plotru Aristomat z fólií i měkkých materiálů do tloušťky 10 mm v rozměru 1 x 1 m.

We cut on the Aristomat plotter from foils and soft materials up to a thickness of 10 mm in a size of 1 x 1 m.

Pro jednoduché těsnění postačí dodat výkresovou dokumentaci v tištěné verzi.
U tvarově složitých výrobků doporučujeme dodat výkresovou dokumentaci v elektronické verzi ve formátu .dxf v měřítku 1:1, popřípadě ve formátech cad aplikací (SE, NX).

For a simple gasket, it is sufficient to supply the drawing documentation in a printed version.
For products with complex shapes, we recommend supplying the drawing documentation in an electronic version in .dxf format at a scale of 1:1, or in cad application formats (SE, NX).

V případě zájmu kontaktujte


Jan KULT

+420 702 209 969

jan.kult@lompraha.cz

In case of interest, please, contact

bottom of page