top of page

Vyvažování rotačních dílů

Balancing of rotating parts

Potřebujete zlepšit kvalitu a spolehlivost Vašeho strojního zařízení, pomoci vyřešit problém s vibracemi nebo zvýšit jeho výkon? 

Neváhejte se na nás obrátit.

S využitím špičkových přístrojů SCHENCK provádíme dynamické vyvažování rotačních těles (např. kotev elektromotorů, řemenic, klikových hřídelí nebo ventilátorů apod.). 

Do you need to improve the quality and reliability of your machinery, help solve a vibration problem or increase its performance?

Do not hesitate to contact us.

Using top SCHENCK devices, we perform dynamic balancing of rotating bodies (e.g. armatures of electric motors, pulleys, crankshafts or fans, etc.).

Minimální hmotnost dílu: 500 g
Maximální hmotnost dílu: 
1000 kg
Maximální průměr dílu: 
1600 mm
Maximální délka dílu: 
2500 m

Minimum weight: 500 g
Maximum weight: 1000 kg
Max. diameter: 1600 mm
Max. length: 2500 m

Dle Vašeho přání vyhotovíme protokol o vyvážení dílů, osvědčení o kvalitě i prohlášení o shodě

We are able to prepare a report on the balance of parts, a certificate of quality and a declaration of conformity

Vyvažujeme v souladu s ČSN ISO 1940-1

We balance in accordance with ČSN ISO 1940-1

P1010162_edited.jpg

V případě zájmu kontaktujte

 

Michal PTÁČEK

+420 606 047 027

michal.ptacek@lompraha.cz

In case of interest, please, contact

bottom of page